LTO Nederland over WAB: Zo werkt het niet!

LTO Nederland ziet niets in het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dat tot gevolg heeft dat vooral seizoenarbeid in de land- en tuinbouw fors duurder wordt. Onder de slogan ‘Zo werkt het niet!’ voert LTO Nederland samen met onder meer loonwerk, horeca, retail en cultuurcampagne tegen de beprijzing van seizoenarbeid. “Werkgevers met tijdelijke seizoenarbeid kunnen niet de keuze maken om seizoenkrachten een vast dienstverband te geven”, aldus LTO-voorzitter Marc Calon. “Deze beprijzing schiet zijn doel voorbij en voor Nederland belangrijke economische sectoren worden keihard getroffen. Zo werkt het niet!”.
Fors duurder
Het Kabinet wil vanaf 2020 dat tijdelijke arbeid fors duurder wordt om daarmee werkgevers te bewegen meer mensen in vaste dienst te nemen. Volgens LTO Nederland en de vaktechnische organisaties NFO, KAVB en LTO Glaskracht Nederland heeft dit grote gevolgen voor de teelt van asperges, groenten, aardbeien en fruit. In deze sectoren is per definitie vanwege klimatologische en natuurlijke omstandigheden sprake van seizoenarbeid en is het onmogelijk om vaste contracten aan te bieden. “Het zou kunnen betekenen dat teelten uit Nederland verdwijnen. Dat kan niet de bedoeling zijn van het Kabinet.”, aldus Marc Calon.
Niet de weg
LTO Nederland en de aangesloten vaktechnische organisaties vinden vooral de invoering van de transitievergoeding vanaf dag 1 voor alle contractvormen, het fors verhogen van de WW-premie voor tijdelijke contracten als gevolg van het afschaffen van de ww-sectorfondsen en de beperking op de flexibiliteit bij oproepcontracten onaanvaardbaar. “LTO Nederland vindt dat het Kabinet en de Tweede Kamer nu herstelmaatregelen moeten nemen voordat de WAB onherroepelijk is vastgesteld. De weg waar we nu op zitten is niet de weg die we op moeten” aldus Calon.
Campagne Zowerkthetniet.nl
De campagne Zo werkt het niet! is een initiatief van CUMELA Nederland, Detailhandel Nederland, Koninklijke INretail, Koninklijk Horeca Nederland, LTO Nederland, De Nederlandse Veiligheidsbranche, MKB-Nederland, RECRON en VNO-NCW. Zie de website zowerkthetniet.nl voor meer informatie en verhalen van de ondernemers zelf.

11 december 2018

BRON:
LTO Nederland

Nieuws

WAB grote stap terug voor seizoenswerk

dinsdag 28 mei 2019 – De WAB is voor seizoenswerk een grote stap achteruit. Met deze wet moet de balans op de arbeidsmarkt worden hersteld door vaste contracten goedkoper te maken ...

Eerste Kamer kritisch op WAB, maar pakt niet door

dinsdag 21 mei 2019 – ‘Koolmees loodst Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) door kritische Eerste Kamer’. Met deze teleurstellende tekst werd vanochtend in de media de behandeling van ...

Deur blijft open voor lage ww-premie seizoenswerk; scholieren onder lage ww-premie

woensdag 6 februari 2019 – De deur voor toepassing van de lage ww-premie bij seizoenswerk staat nog steeds open. Op initiatief van VVD en CDA en met brede steun in de Tweede Kamer moet ...

Ondernemers in actie tegen boete op tijdelijk werk

dinsdag 11 december 2018 – ‘Zo werkt het niet’. Onder dat motto komen ondernemers uit een groot aantal branches vanaf vandaag in actie tegen maatregelen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans ...

Campagnebeelden

WAB - Zo werkt het niet!

dinsdag 11 december 2018 –

Manifest

Manifest - Zo werkt het niet!

dinsdag 11 december 2018 –


Naar boven