Kringloop

Het klimaatakkoord maakt je bewuster van je eigen handelen. Ook als vakgroep schapenhouderij denken we na over onze bijdrage aan het bereiken van minder CO2 uitstoot en zuinig zijn met grondstoffen. Daarom hebben we ook de excursies naar de veevoederfabrieken georganiseerd met de vraag: hoe zit het met de schapenbrok? Kunnen jullie een brok maken, die bijdraagt aan het sluiten van de kringloop? Op de eerste excursie leerden we, dat het mogelijk is om schapenbrok te maken met grondstoffen van Europese bodem zonder genetisch gemodificeerde grondstoffen. Vorige week kwam daar een ander aspect bij. In het voer voor de schapen zit geen soja, maar sojaschroot. De soja is er uit gehaald voor menselijke consumptie. En zo ook worden restproducten verwerkt uit de bierindustrie, van de frietjes en van ons sinaasappelsap. Concreet voorbeeld: uit het gewicht van de aangeleverde suikerbieten wordt 15% suiker gehaald. De rest 85% komt in het veevoer terecht. Al die afvalstoffen worden door onze schapen keurig omgezet in vlees, melk en wol voor menselijke consumptie. Dus minder vlees eten is prima, maar als we er helemaal mee stoppen, waar gaat de voedselindustrie dan heen met al hun afval? Want onze bijdrage is juist, dat we van al die afvalstoffen weer een product maken voor menselijke consumptie en daarmee de kringloop sluiten.
 
Saskia Duives-Cahuzak
Voorzitter vakgroep Schapenhouderij LTO Nederland

15 januari 2019

BRON:
Saskia Cahuzak-Duives
Naar boven