Houdt het bij de feiten

Er wordt wat afgekletst in onze maatschappij over wat goed is en niet goed is. Hoe de voedselproductie moet verduurzamen en het eetpatroon zou moeten veranderen. Hoe we met dieren moeten omgaan en of je aan de genen van planten wel of niet mag sleutelen. Veel ngo’s roepen om het hardst dat zij de wijsheid in pacht hebben. Ik constateer echter dat de standpunten en meningen vaak gebaseerd zijn op emoties en percepties. Dieren hebben meestal andere behoeftes dan mensen, hoewel de burger vaak leefomstandigheden voor de dieren creëert die hij voor zichzelf belangrijk vindt. Zo hoort een hond eigenlijk niet als enige hond in een huis, maar in een roedel te leven. Een vis hoort in de rivier en niet in een kom. Een kip hoort eerder in een bos thuis, dan in een uitgestrekt weiland. Maar de keuze van hoe een dier te houden, is meestal niet op feiten gebaseerd, maar op een beeld dat de mens heeft geschapen.

Nu is het ook een feit, dat de mensheid gevoed moet worden en er dus op een efficiënte manier voedsel geproduceerd moet worden. Hierbij moeten er keuzes gemaakt worden over de manier waarop. Welke feiten wegen dan het zwaarst? Gezond en betaalbaar voedsel voor iedereen? Een gezonde planeet voor de generaties na ons? Is dierenwelzijn het belangrijkst en weten we ook echt wat dat is? Feit is dat je niet al deze dingen tegelijk kunt hebben.

Er komt steeds meer maatschappelijke druk op de pluimveehouderij. Er zitten veel dieren in een stal, maar feit is dat ze over betere leefomstandigheden beschikken dan vroeger. Er wordt meer fijnstof in de atmosfeer gebracht door pluimvee, maar feit is dat dat komt omdat de dieren nu moeten kunnen scharrelen en stof badderen. Voedselproductie heeft altijd een footprint als het gaat om milieueffecten, maar feit is dat deze footprint bij pluimvee tot de meest gunstige behoort. Er zitten veel kippen in Nederland, maar feit is dat de consumptie van kip en ei jaarlijks toeneemt en onze producten bijdragen aan een gezond voedingspatroon.

Feitelijk heeft de Nederlands pluimveesector dus alle recht van bestaan, ook in zijn huidige omvang! Nu nog de emoties van maatschappij en politiek zien te beteugelen. Aandacht blijven vragen voor de feiten is het beste wapen dat we hiervoor kunnen inzetten.

Eric Hubers
Voorzitter Vakgroep Pluimveehouderij

29 oktober 2018

BRON:
Eric Hubers
Naar boven