Op de foto: Henk Raaijmakers stelt de grondleggers van de CEMP-coöperatie voor aan de deelnemers van de kennis- en netwerkdag Bomen & Vaste Planten

CEMP-coöperatie Bomen & Vaste Planten officieel gelanceerd

Boomkwekers en kwekers van vaste planten hebben vandaag de krachten gebundeld in CEMP (Coördinator Effectief Middelen Pakket). De CEMP-coöperatie is opgericht om de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen veilig te stellen en verder te verduurzamen.

Henk Raaijmakers, voorzitter van de LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten, lichtte het belang van de samenwerking toe tijdens de kennis- en netwerkdag van de vakgroep: “Het is essentieel dat we voldoende (gewasbeschermings)middelen voor boomkwekers en vaste planten kwekers beschikbaar houden. Alleen dan kunnen we gezonde en sterke bomen, struiken, heesters en planten telen die aan de hoge kwaliteitseisen van de afnemers voldoen. Ik ben dan ook verheugd dat we met CEMP samen de verantwoordelijkheid nemen voor gezonde en weerbare teeltsystemen.”

Tot de dragende organisaties behoren naast de LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten ook Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, Tree Centre Opheusden (TCO), Coöperatieve Vereniging Treeport Zunderten Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas.

De coöperatie speelt in op nieuwe ontwikkelingen in het middelenpakket, waar mogelijk in combinatie met het verder verduurzamen van de teelt en het verder verlagen van de milieulast. De Coördinator Effectief Middelen Pakket (CEMP) vervult hierbij een belangrijke rol.

Het bestuur van de CEMP coöperatie bestaat uit: Remco Beekers (LTO Bomen & Vaste Planten, voorzitter), Michiel Gerritsen (Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop), Kees van Rooijen (Tree Centre Opheusden), Elbert van Aalst (Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert) en Dirand van Wijk (Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas).

Logo's CEMP cooperaties.PNG

__________ __________ ___________ _________ 

Noot voor de redactie: voor meer informatie:
Anneke van Dijk
06 1136 5628 | avdijk@lto.nl
 

 

 

20 december 2018

BRON:
Vakgroep LTO Bomen- en Vaste Planten
Naar boven