Biologische land- en tuinbouw

De vraag naar biologische producten in binnen- en buitenland blijft gestaag groeien. Dat betekent dat er perspectieven zijn voor boeren en tuinders om daar een goed inkomen uit te halen. Dat kan zolang de productie met de markt mee beweegt. De vakgroep Biologische landbouw van LTO Nederland maakt samen met het BioHuis (organisatie van alle organisaties van biologische boeren en tuinders) van en Bionext (ketenorganisatie van boeren, verwerkers/handel en winkeliers) werk van de voorwaarden en omstandigheden voor ondernemers om een goed inkomen te kunnen verdienen.

De vakgroep richt zich niet alleen op versterking van het ondernemerschap maar wil ook verbindingen leggen met ketenpartijen en consumenten, alsook tussen ondernemers en overheden.

Over het geheel genomen zijn vraag en aanbod van biologische producten in evenwicht. De vraag groeit, vooral in het buitenland, en er is in bepaalde sectoren ruimte voor bedrijfsuitbreiding en voor nieuwe bedrijven.

De LTO-vakgroep Biologische land- en tuinbouw vindt dat het biologische product zich in de markt moet bewijzen. Dat is de beste garantie voor een duurzame groei van de sector.

De vakgroep werkt samen met maatschappelijke organisaties, die strijden voor duurzaamheid, om de interesse voor biologische producten te vergroten. Ook stimuleert ze ondernemers om mee te doen aan promotieactiviteiten, zoals open dagen.

Biologische boeren en tuinders willen een blijvend onderscheidend product leveren. Dat is de uitdaging!

 

 

15 december 2006

BRON:
LTO Nederland


Naar boven