Bloembollenteelt

Nederland telt ruim 1.600 bloembollentelers die in totaal 26.000 hectare grond in gebruik hebben. Noord-Holland is het belangrijkste productiegebied, gevolgd door Zuid-Holland en Flevoland. Ons land produceert jaarlijks naar schatting negen miljard bloembollen, verdeeld over 100 bolgewassen waarvan de tulp met vijftig procent en de lelie met 25 procent de grootste zijn. De exportwaarde van bloembollen bedraagt bijna 900 miljoen euro, waarvan circa zestig procent naar landen buiten de Europese Unie. De belangrijkste exportlanden zijn Duitsland, de Verenigde Staten, China, Japan en Frankrijk. Daarnaast zijn er circa 600 bedrijven die bolbloemen zoals (snij)tulpen en lelies produceren. De exportwaarde van bolbloemen bedraagt circa 600 miljoen euro. De bloemen worden met name in Europa afgezet. 

 

De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) is sinds 1860 de branchevereniging van de bloembollensector met een dekkingsgraad van circa 75 procent. De KAVB functioneert ook als vakgroep Bloembollen en Bolbloemen van LTO Nederland. De speerpunten van de KAVB zijn duurzaamheid, ondernemerschap, kwaliteit en het imago van de sector en haar producten. KAVB-leden kunnen daarnaast gebruik maken van onder meer de proef- en monstertuin, een arbitragecollege, een uitgebreide vakbibliotheek, juridisch advies, een kredietverzekering en een uitgebreide database met gegevens over geregistreerde cultivars.


01 oktober 2007

BRON:
LTO Nederland


Naar boven