Melkveehouderij

Nederland telt zo’n 17.000 melkveebedrijven, met in totaal 1,6 miljoen koeien. Deze bedrijven produceren jaarlijks 13 miljard kilo melk, waarvan uiteindelijk 65 procent geëxporteerd wordt. De totale exportwaarde bedraagt 6,3 miljard euro. Binnen de Europese Unie zijn Duitsland, België en Frankrijk de grootste afnemers. Wereldwijd zijn China, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten belangrijke bestemmingen. Kaas blijft het grootste exportproduct. Tegelijkertijd groeit de vraag naar babymelkpoeder gestaag.

De sector heeft naar schatting ruim 900.000 hectare grond in gebruik, voornamelijk grasland. Op tachtig procent van de bedrijven lopen de koeien in de wei (weidegang) en de sector is voor een belangrijk deel grondgebonden. Steeds meer melkveebedrijven wekken zelf energie op uit zon, wind of mest. De sector heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit en agrarisch natuurbeheer. Het maatschappelijk draagvlak voor de sector is groot en de melkveehouderij wil ook in de toekomst blijven investeren in een goede relatie met de omgeving.

 

De sector kent grenzen op het gebied van productie en gebruik van fosfaat en stikstof en de melkveehouderij wil ook binnen die (Europese) grenzen blijven opereren. Andere belangrijke thema’s zijn het verder terugdringen van het gebruik van antibiotica en de overschakeling naar krachtvoer dat op een duurzame manier wordt geteeld.

____________________________________________________________________________

Toekomstvisie Melkveehouderij: Samen naar een nieuwe wij

Visie MHV samen naar een nieuwe wij.png

Bekijk ook de animatie:
Zie ook:

Thumbnail videoblog Kees Romijn 0002.jpg                   Thumbnail videoblog Jeanet Brandsma 0001.jpg
Videoblog Kees Romijn:                     Videoblog Melkveehouder
Optimaliseren en naar                        Jeanet Brandsma
buiten kijken

_____________________________________________________________________________ 

 

10 juni 2007

BRON:
LTO Nederland

Blogs

Onze worsteling met fosfaat

vrijdag 7 december 2018 – Afgelopen week is het 3 jaar geleden dat ik bestuurder werd bij LTO. En in die 3 jaren draaide bijna alles rondom één centraal thema: fosfaat. Het zich voortslepende fosfaatdossier beweegt zich in de laatste maanden van het jaar richting een climax en tegelijkertijd een deceptie. ...

Ledenbijeenkomsten, ophalen of zenden?

maandag 22 oktober 2018 – Als vakgroep melkveehouderij zitten we nu midden in onze najaarsronde. Als bestuurslid een mooie maar intensieve tijd met veel kilometers op het asfalt. Deze ...

Koetjes en kalfjes

donderdag 20 september 2018 – Sinds 1 januari is het KalfVolgSysteem met horten en stoten van start gegaan.
1
2
3

Naar boven