Paardenhouderij

In Nederland zijn 10.000 bedrijven actief in de paardenhouderij zoals maneges, pensions en fokkerijen. Nederland telt ongeveer 450.000 paarden; jaarlijks worden er zo’n 20.000 veulens geboren. De sector vertegenwoordigt een economische waarde van 1,5 tot 2 miljard euro (omzet) en daarmee is de paardensport in ons land groter dan bijvoorbeeld hockey, tennis, zwemmen of wielrennen. Uit economisch oogpunt is de paardenhouderij de tweede sport van het land, na voetbal. Naar schatting vijf tot zes procent van de Nederlanders is actief in de paardensport.
 
Belangrijke onderwerpen binnen de sector zijn dierwelzijn, diergezondheid, imago en fiscale regelgeving. De Europese Unie dringt aan op een identificatie- en registratieregeling voor paarden: het is de ambitie van de Nederlandse sector om dit binnen enkele jaren te realiseren. Verder worden binnen de sector nu nog twee btw-tarieven gehanteerd, van respectievelijk 6 en 21 procent. Hierover zijn discussies gaande: de sector zal zich er voor blijven inzetten dat ook het 6 procent tarief gehandhaafd blijft, voor het behoud van onze concurrentiepositie. Tot slot hecht de paardenhouderij aan maatschappelijk draagvlak en staat daarom open voor dialoog met andere belangenorganisaties en politieke partijen.

 

25 juli 2007

BRON:

Nieuwsbrieven

1
2

Naar boven