Paddenstoelenteelt

PaddenstoelenteeltLTO Nederland is de grootste ondernemersorganisatie in de paddenstoelenteelt. Meer dan 60 procent van de ondernemers in de paddenstoelenteelt is lid van een van de regionale LTO-organisaties. LTO Paddenstoelenteelt heeft in het rapport “Kansen creëren door kentering” haar visie op de toekomst van de paddenstoelenteelt in 2020 vastgelegd in samenwerking met het bedrijfsleven in de andere schakels in de keten, het ministerie van LNV en het Productschap Tuinbouw. 

Hieruit voortvloeiend is in samenwerking met LNV het innovatieprogramma Champ2Champ van start gegaan. Hierin worden private innovatieve initiatieven mogelijk gemaakt. 

Verder werkt de sector aan verdere verduurzaming door deelname aan het convenant ’Schoon en Zuinig’ en investeert zij in meerjarige onderzoeksplannen m.b.t. gewasbescherming, fysiologie en veredeling. 

Speerpunten 

  • Innovatie: ondernemers innoveren met behulp van het Champ2Champ programma. 
  • Marktversterking: ondernemers nemen initiatief voor een goede positie bij het verwaarden van hun product. 
  • Duurzaamheid: de sector investeert in verdere verduurzaming door jaarlijks 2 procent energie te besparen en terugdringing van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door voorlichting en onderzoek. 
  • Ondernemerschap: het organiseren van de Champignondagen en De Nationale Paddenstoelendag stelt ondernemers in staat zich op de hoogte te stellen van nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied. Het programma ‘Joost’ professionaliseert jonge ondernemers. 
  • Kennis: meerjarige masterplannen gericht op veredeling, voeding/fysiologie en gewasbescherming zorgen voor innovaties op langere termijn.

 

15 december 2006

BRON:
LTO Nederland


Naar boven