Schapenhouderij

Nederland telt in totaal ongeveer 800.000 schapen op zo’n 8.000 bedrijven. De schapensector is zeer divers van karakter. Enerzijds zijn er enkele honderden gespecialiseerde bedrijven, toegelegd op de productie van vlees of het beheer van natuur. Anderzijds is er vaak sprake van een tweede tak op bijvoorbeeld melkvee- en akkerbouwbedrijven of zorgboerderijen. Europees gezien levert Nederland één van de beste stukjes lamsvlees: van goede kwaliteit en puur natuur. Een deel van het vlees wordt geëxporteerd, met België en Frankrijk als belangrijke bestemmingen. Schapen spelen een belangrijke rol in het beheer van natuur en landschap. Ze lopen het hele jaar door buiten en bepalen daarmee mede het Nederlandse landschap. De schapenhouderij is een sector met uitstekend imago en zorgt voor verbindingen tussen agrarische sector en maatschappij. De sector wil de komende jaren verdere investeringen doen in een diervriendelijk en natuurlijk imago en in de verdere professionalisering van de sector. Ook het beschikbaar houden van bijvoorbeeld zee- en rivierdijken (en andere betaalbare gronden) voor het weiden van schapen blijft een belangrijk punt van aandacht.

15 december 2006

BRON:
LTO Nederland

Blogs

Schaap met zes poten

woensdag 13 juni 2018 – Afgelopen zaterdag was de “Dag van het schaap” in Ermelo. Het was heel fijn om met zoveel schapenhouders bij elkaar te zijn.

Zwoegervrij

maandag 28 mei 2018 – Het programma "Onze boerderij" van Yvonne Jaspers geeft bij mij stof tot nadenken.

Een week lang wolven in Nederland

dinsdag 22 mei 2018 – Vorige week ben ik helaas weer bijna voortdurend met de wolf bezig geweest. Begin van de week werden er 11 dieren doodgebeten in Groningen. ...

Naar boven