Schapenhouderij

Nederland telt in totaal ongeveer 800.000 schapen op zo’n 8.000 bedrijven. De schapensector is zeer divers van karakter. Enerzijds zijn er enkele honderden gespecialiseerde bedrijven, toegelegd op de productie van vlees of het beheer van natuur. Anderzijds is er vaak sprake van een tweede tak op bijvoorbeeld melkvee- en akkerbouwbedrijven of zorgboerderijen. Europees gezien levert Nederland één van de beste stukjes lamsvlees: van goede kwaliteit en puur natuur. Een deel van het vlees wordt geëxporteerd, met België en Frankrijk als belangrijke bestemmingen. Schapen spelen een belangrijke rol in het beheer van natuur en landschap. Ze lopen het hele jaar door buiten en bepalen daarmee mede het Nederlandse landschap. De schapenhouderij is een sector met uitstekend imago en zorgt voor verbindingen tussen agrarische sector en maatschappij. De sector wil de komende jaren verdere investeringen doen in een diervriendelijk en natuurlijk imago en in de verdere professionalisering van de sector. Ook het beschikbaar houden van bijvoorbeeld zee- en rivierdijken (en andere betaalbare gronden) voor het weiden van schapen blijft een belangrijk punt van aandacht.

15 december 2006

BRON:
LTO Nederland

Blogs

Update Blauwtong

maandag 29 juli 2019 – De vakgroep schapenhouderij heeft zich ingespannen om de monitoring op blauwtong te vervroegen naar augustus. Normaal is dat pas in het najaar gericht naar Blauwtong in de monitoring gezocht wordt. ...

Poep doet leven

dinsdag 19 maart 2019 – Hopelijk komt er een deze week een einde aan de eindeloze regenbuien van de afgelopen dagen.

Vaccins tegen blauwtong

woensdag 13 maart 2019 – De afgelopen weken is het blauwtongvirus dichterbij gekomen.
1
2
3
4

Naar boven