Schapenhouderij

Nederland telt in totaal ongeveer 800.000 schapen op zo’n 8.000 bedrijven. De schapensector is zeer divers van karakter. Enerzijds zijn er enkele honderden gespecialiseerde bedrijven, toegelegd op de productie van vlees of het beheer van natuur. Anderzijds is er vaak sprake van een tweede tak op bijvoorbeeld melkvee- en akkerbouwbedrijven of zorgboerderijen. Europees gezien levert Nederland één van de beste stukjes lamsvlees: van goede kwaliteit en puur natuur. Een deel van het vlees wordt geëxporteerd, met België en Frankrijk als belangrijke bestemmingen. Schapen spelen een belangrijke rol in het beheer van natuur en landschap. Ze lopen het hele jaar door buiten en bepalen daarmee mede het Nederlandse landschap. De schapenhouderij is een sector met uitstekend imago en zorgt voor verbindingen tussen agrarische sector en maatschappij. De sector wil de komende jaren verdere investeringen doen in een diervriendelijk en natuurlijk imago en in de verdere professionalisering van de sector. Ook het beschikbaar houden van bijvoorbeeld zee- en rivierdijken (en andere betaalbare gronden) voor het weiden van schapen blijft een belangrijk punt van aandacht.

15 december 2006

BRON:
LTO Nederland

Blogs

Veel losse eindjes

maandag 13 augustus 2018 – Afgelopen vrijdag was er weer overleg binnen LTO over de extreme droogte. Onze wensen zijn helder. LNV vindt het prachtige ideeën, maar komt niet met concrete ...

Schapen los

maandag 30 juli 2018 – Er was nog voldoende water en hooi in hun wei, er was schaduw, er stond gewoon stroom op het hek, maar toch was het gaas open.

Farmwalk en zeedijken

vrijdag 29 juni 2018 – Vorige week zijn er twee farmwalks geweest. Eentje bij mij thuis en eentje in Friesland in Aldeboarn. Ik vind het altijd boeiend om met collega's over schapen ...
1
2
3

Naar boven