Schapenhouderij

Gelijke tred houden met de internationale concurrentie vraagt om efficiënt werken. De LTO-vakgroep Schapenhouderij helpt ondernemers daarbij. Door overleg met overheid en ketenpartners kwam er de afgelopen jaren meer duidelijkheid over bijvoorbeeld het naweiden van schapen bij melkveehouders en akkerbouwers. Ook is een pilot opgezet om twee systemen voor elektronische identificatie en registratie (I&R) te testen. Momenteel werkt de vakgroep met verschillende partijen aan een handboek voor diergezondheid en dierwelzijn. Een goede diergezondheid is ook in bedrijfseconomisch opzicht van belang.

Er liggen ook kansen om een voorsprong te nemen. Met name de hoge kwaliteit van het lamsvlees en de zorg voor dierenwelzijn zijn sterke punten van de Nederlandse schapensector. De invoering van een kwaliteitssysteem zou die sterke punten beter zichtbaar kunnen maken voor de consument. Samen met ketenpartijen wil de vakgroep investeren in een diervriendelijk en natuurlijk imago. De eerste stap is het opstellen van een hygiënecode die alle ketenpartijen heldere informatie geeft over de productiemethode en herkomst van het vlees. Ook elektronische I&R kan bijdragen aan die transparantie.

De LTO-vakgroep Schapenhouderij wil verder ondersteuning bieden aan schapenhouders die zich willen richten op (natuur)beheer. Kennis en innovatie is nodig, opdat de schapenhouder een goede gesprekspartner kan zijn voor natuurbeheerders en andere betrokkenen.

Kennisverspreiding is een belangrijk thema voor de vakgroep. Schapenhouders hebben behoefte aan meer kennis, maar weten vaak niet waar ze die moeten vinden. De vakgroep zet zich in om de uitwisseling in de sector te vergroten.

Resultaten LTO-Vakgroep Schapenhouderij 2012
LTO Schapenhouderij presenteert toekomstvisie

15 december 2006

BRON:
LTO Nederland


Naar boven