Varkenshouderij

VarkenshouderijDe Nederlandse varkenshouderij heeft in Europa een sterke positie. De internationale vooruitzichten zijn goed, want wereldwijd neemt de consumptie van varkensvlees toe. Vooral Azië is een belangrijke groeimarkt. In een internationale markt is een goede concurrentiepositie van groot belang. LTO Nederland helpt de positie van ondernemers te verstevigen door onder meer ketensamenwerking te bevorderen. Zo kunnen ze faalkosten beheersen en optimaal inspelen op de markt.

Steeds meer heeft de sector te maken met maatschappelijke eisen aan dierenwelzijn, duurzaamheid en milieu. Nederlandse varkenshouders investeren in nieuwe stallen die voldoen aan de nieuwste wettelijke eisen. Daarmee ontstaat ruimte om te ondernemen. 

LTO Nederland is vóór een verbod op de castratie van biggen. Zo’n verbod moet wel op Europees niveau worden genomen, om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Dat is ook de positie die LTO-Nederland bij andere welzijnskwesties inneemt: strengere eisen zijn alleen mogelijk als de markt daarom vraagt.

Samen met andere organisaties werkt LTO Nederland aan een duurzaam imago van de varkenshouderij. Met de Dierenbescherming heeft ze de ComfortClass proefstal opgezet, waar gezocht wordt naar technisch en economisch haalbare manieren om het welzijn van de varkens te vergroten. Samen met ketenpartijen ontwikkelt LTO Nederland een ‘merk’ voor vlees dat gegarandeerd duurzaam is geproduceerd. 

Vlees van Nederlandse varkens voldoet aan de hoogste standaarden voor voedselveiligheid. Ook daar is ketensamenwerking cruciaal. Vlees met het IKB-keurmerk geeft consumenten garanties over de kwaliteit, de herkomst en de manier van produceren.

01 juli 2007

BRON:
LTO Nederland


Naar boven