Vollegrondsgroententeelt

In Nederland zijn zo’n 4.000 vollegrondsgroentetelers. 700 daarvan zorgen voor 85% van de omzet in de sector en zijn beeldbepalend. Zij hebben de laatste jaren hun bedrijven uitgebreid tot grote, vaak sterk gespecialiseerde ondernemingen met stabiele relaties in de markt. 

Teeltinnovatie is in de vollegrondsgroentesector erg belangrijk. Ondernemers kunnen alleen concurreren als ze hoogwaardige producten tegen een goede prijs kunnen leveren.
De vollegrondsgroentesector is erg arbeidsintensief. Voor ondernemers is het moeilijk om op de juiste momenten gemotiveerd personeel te vinden, te meer omdat de inzet van arbeid via sterke pieken verloopt. LTO Nederland heeft in 2002 samen met het Centrum voor Werk en Inkomen het project Seizoenarbeid opgezet, dat ondernemers helpt bij het aanvragen van tewerkstellingsvergunningen voor werknemers uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Daardoor konden tienduizenden tijdelijke vacatures in de vollegrondsgroente worden vervuld. 

De vollegrondsgroentesector heeft ruimte nodig om te ondernemen. Alleen dan kan ze de slag met de internationale concurrentie aan. LTO Nederland maakt zich bij de politiek sterk voor duidelijke en toepasbare regelgeving die die ruimte biedt.

01 augustus 2007

BRON:


Naar boven