Akkerbouw

Nederland telt ongeveer 10.000 akkerbouwers die in totaal ongeveer 500.000 hectare grond in gebruik hebben. De totale productiewaarde van de sector bedraagt zo’n drie miljard euro. Belangrijkste producten zijn aardappelen, granen, suikerbieten en uien. De uitgangspositie van de Nederlandse akkerbouwer is goed: hij beschikt over kennis, vakmanschap en goede grond. Bovendien zijn de klimatologische omstandigheden in Nederland uitstekend en kent ons land een  sterke toeleverende en afnemende industrie. De mondiale vraag naar voedsel stijgt. Aan de andere kant: het klimaat wordt letterlijker grilliger (waarbij regen en droogte elkaar afwisselen) en prijzen schommelen veel sterker dan voorheen.

 

De vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland behartigt de belangen van akkerbouwers op landelijk niveau. Belangrijke thema’s zijn een verdere verduurzaming van de productie (veredeling, mineralen, gewasbescherming), de vernieuwing van het Europese landbouwbeleid, behoud en versterking van exportmarkten en de toenemende vraag naar groene energie. De sector loopt op het gebied van mineralen inmiddels tegen grenzen aan: in sommige gevallen dalen opbrengsten terug en vermindert de kwaliteit van de bodem als gevolg van (te) lage bemestingsnormen. Voor de toekomst van de Nederlandse akkerbouw is behoud van areaal én behoud van bodemvruchtbaarheid (waaronder hoeveelheid organische stof) van groot belang.

 

15 december 2006

BRON:

Actuele berichten

Geen grond uit productie nemen!

maandag 25 november 2013 – De gezamenlijke werkgroep zetmeelaardappelen van LTO en Avebe heeft in haar vergadering van 21 november jl. te Tweede Exloërmond de politiek opgeroepen om geen ...

Koprot in uien mogelijk door afvalhopen

maandag 28 oktober 2013 – Hopen uien en afval van uien moet vanaf het teeltseizoen 2014 ook afgedekt worden. Dit heeft de commissie Teeltaangelegenheden van het Productschap Akkerbouw ...

App om nesten weide- en akkervogels te sparen

maandag 21 oktober 2013 – De nieuwe app ‘Signalering vogelnesten’ helpt boeren en loonwerkers helpt om tijdens hun werk op het land vogelnesten te sparen.

Naar boven