Fruitteelt

Voor Nederlandse fruittelers is het steeds moeilijker om een inkomen te verdienen met de bekende appelrassen. Sterke internationale concurrentie en een stagnerende consumptie zetten de prijzen onder druk. Innovatie en marktgerichte productontwikkeling zijn daarop hét antwoord. De NFO is daarom aandeelhouder van Inova Fruit, een Nederlands-Belgisch samenwerkingsverband dat nieuwe, duurzaam te produceren fruitrassen ontwikkelt. Uitgangspunten zijn ketensamenwerking en kennisverspreiding onder telers. Dit jaar zijn voor het eerst drie nieuwe appelrassen in grote hoeveelheden op de markt: Junami, Wellant en Rubens. De rassen zijn geselecteerd en veredeld na uitgebreid smaakonderzoek onder consumenten in Noordwest-Europa.

De LTO-vakgroep Fruitteelt trekt samen met de NFO op in dossiers over bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen en de stimulering van innovatie. Ook in horizontale dossiers zoals seizoensarbeid, ruimtelijke ontwikkeling, milieu, zelfstandigenbeleid, innovatie en ketensamenwerking is sprake van intensieve samenwerking. Door deelname aan het LTO-project Seizoensarbeid konden vorig jaar 7.000 vacatures in de sector worden ingevuld door tijdelijke krachten uit de nieuwe Europese lidstaten.

15 december 2006

BRON:


Naar boven