Glastuinbouw

Nederland telt ruim 9.000 hectare kassen. Bijna 5.000 hectare komt voor rekening van groenten, met tomaat, paprika en komkommer als belangrijkste exponenten. Driekwart van de productie gaat de grens over: de exportwaarde bedraagt zo’n 2,5 miljard euro. Veel producten worden verkocht in de driehoek Londen-Berlijn-Parijs. Bij bloemen zijn respectievelijk chrysanten, rozen en orchideeën de belangrijkste producten. Nederland exporteert jaarlijks voor ruim 3,5 miljard euro aan sierteeltproducten.
LTO Glaskracht Nederland is een samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB. De organisatie vertegenwoordigt ongeveer 1.400 glastuinbouwbedrijven. LTO Glaskracht Nederland behartigt hun belangen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau rondom de thema’s Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water&Omgeving

De glastuinbouw heeft zich ontwikkeld tot een duurzame en sterke sector binnen de Nederlandse economie. Ook voor de toekomst blijft duurzaam produceren het centrale thema. Tuinders blijven investeren in lagere emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar lucht, grond- en oppervlaktewater en in een energieneutrale productie, waarbij de kas zal uitgroeien tot een bron van energie. LTO Glaskracht Nederland heeft haar ambities verwoord haar toekomstrichting Verantwoorde Glastuinbouw.

www.ltoglaskrachtnederland.nl/verantwoorde-glastuinbouw/

  

25 februari 2010

BRON:
LTO Nederland


Naar boven