Melkgeitenhouderij

Nederland produceert jaarlijks ruim 300 miljoen kilo geitenmelk. Het gaat om ongeveer 360 melkgeitenbedrijven, met ongeveer 350.000 dieren. Naar schatting tien procent van de bedrijven produceert biologisch. Gemiddeld produceert een geit 900 tot 1.000 kilo melk per jaar. In de afgelopen dertig jaar zijn er veel melkgeitenbedrijven bijgekomen en daarmee is een nieuwe bedrijfstak ontstaan binnen de Nederlandse land- en tuinbouw. Vooral geitenkaas is erg in trek. Een groot deel van de geitenkaas wordt geëxporteerd naar andere Europese landen en de rest van de wereld. Geitenmelk wordt verder verwerkt tot consumptiemelk, karnemelk, yoghurt, kwart en babyvoeding. Nederland telt drie coöperaties die geitenmelk verwerken, daarnaast zijn er aantal particuliere ondernemingen actief.

15 december 2006

BRON:

Op vrijwel alle geitenbedrijven is gevaccineerd tegen Q-koorts

Vrijwel alle professionele geitenhouders hebben hun dieren laten vaccineren tegen Q-koorts. Dat is althans de conclusie van voorzitter Jeanette van der Ven van de vakgroep LTO Geitenhouderij. ‘We hebben samen met voerleveranciers en dierenartsen een rondje gemaakt langs de bedrijven. Op al die bedrijven zijn de dieren ingeënt, op één uitzondering na. Dat bedrijf kan de vaccinatie niet betalen.’

Volgens cijfers die de nVWA vandaag bekend heeft gemaakt, zijn de geiten op 87% van de bedrijven gevaccineerd. Die 13 procent staat voor 55 locaties met een UBN-nummer, waar geiten worden gehouden. Daar zitten ook kleinschalige bedrijven tussen. Voorts is gebleken dat op enkele aan UBN-adressen geen dieren meer worden gehouden. Kinder- en zorgboerderijen hebben tot 1 januari a.s. de tijd om te vaccineren.

Van der Ven: ‘Alle professionele geitenhouders zijn overtuigd van nut en noodzaak van deze vaccinatie. We hebben heel wat bedrijven afgebeld en overal was geënt. Ik krijg ook geen enkel signaal dat men niet zou willen meewerken. Ik ken er in elk geval geen. Voor dat ene bedrijf moet een oplossing worden gevonden via de gemeente of een extra krediet bij de bank.’

Van de ongeveer 320 professionele geitenbedrijven is 70% aangesloten bij de LTO-organsiaties (LTO Noord, ZLTO en LLTB). De nVWA gaat uit van 423 UBN-nummers en daar zitten bedrijfjes tussen met vijftig of zestig geiten. Van der Ven wil er geen misverstand over laten bestaan: ‘Alle dieren moeten worden gevaccineerd, punt uit. Onze leden zijn daar echt van doordrongen en als organisatie koersen we daar ook op.’ De beeldvorming op grond van de recente nVWA-cijfers, dat één op de acht bedrijven nog niet zou hebben gevaccineerd, legt ze dus naast zich neer.

De vakgroepvoorzitter heeft er geen probleem mee dat bedrijven, die in gebreken blijven, worden aangepakt. ‘Deze geitenhouders krijgen nu een brief, waarin ze nog enkele weken de tijd krijgen om alsnog te enten. Doen ze dat niet, dan komt de nVWA dat zelf doen. ’ Naast de entkosten komen daar bij de toedieningskosten die de nVWA dan maakt. Per saldo gaat het je dan als ondernemer aanzienlijk meer kosten’, aldus Van der Ven.

08 augustus 2011

BRON:
LTO Nederland

Op vrijwel alle geitenbedrijven is gevaccineerd tegen Q-koorts

Vrijwel alle professionele geitenhouders hebben hun dieren laten vaccineren tegen Q-koorts. Dat is althans de conclusie van voorzitter Jeanette van der Ven van de vakgroep LTO Geitenhouderij. ‘We hebben samen met voerleveranciers en dierenartsen een rondje gemaakt langs de bedrijven. Op al die bedrijven zijn de dieren ingeënt, op één uitzondering na. Dat bedrijf kan de vaccinatie niet betalen.’

Volgens cijfers die de nVWA vandaag bekend heeft gemaakt, zijn de geiten op 87% van de bedrijven gevaccineerd. Die 13 procent staat voor 55 locaties met een UBN-nummer, waar geiten worden gehouden. Daar zitten ook kleinschalige bedrijven tussen. Voorts is gebleken dat op enkele aan UBN-adressen geen dieren meer worden gehouden. Kinder- en zorgboerderijen hebben tot 1 januari a.s. de tijd om te vaccineren.

Van der Ven: ‘Alle professionele geitenhouders zijn overtuigd van nut en noodzaak van deze vaccinatie. We hebben heel wat bedrijven afgebeld en overal was geënt. Ik krijg ook geen enkel signaal dat men niet zou willen meewerken. Ik ken er in elk geval geen. Voor dat ene bedrijf moet een oplossing worden gevonden via de gemeente of een extra krediet bij de bank.’

Van de ongeveer 320 professionele geitenbedrijven is 70% aangesloten bij de LTO-organsiaties (LTO Noord, ZLTO en LLTB). De nVWA gaat uit van 423 UBN-nummers en daar zitten bedrijfjes tussen met vijftig of zestig geiten. Van der Ven wil er geen misverstand over laten bestaan: ‘Alle dieren moeten worden gevaccineerd, punt uit. Onze leden zijn daar echt van doordrongen en als organisatie koersen we daar ook op.’ De beeldvorming op grond van de recente nVWA-cijfers, dat één op de acht bedrijven nog niet zou hebben gevaccineerd, legt ze dus naast zich neer.

De vakgroepvoorzitter heeft er geen probleem mee dat bedrijven, die in gebreken blijven, worden aangepakt. ‘Deze geitenhouders krijgen nu een brief, waarin ze nog enkele weken de tijd krijgen om alsnog te enten. Doen ze dat niet, dan komt de nVWA dat zelf doen. ’ Naast de entkosten komen daar bij de toedieningskosten die de nVWA dan maakt. Per saldo gaat het je dan als ondernemer aanzienlijk meer kosten’, aldus Van der Ven.

08 augustus 2011

BRON:
LTO Nederland
Naar boven