Persberichten

LTO: economische voorspoed en bezorgdheid toekomst

dinsdag 17 september 2019 – Onrust boeren en tuinders over politiek debat Het gaat goed met de Nederlandse economie, en de Nederlandse land- en tuinbouw is trots op de grote bijdrage die ze daaraan levert. Tegelijkertijd maken veel ...

LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot

donderdag 12 september 2019 – LTO Nederland publiceert vandaag haar bijdrage aan het adviescollege Stikstofproblematiek om met nuchterheid, realisme en doorzettingsvermogen per gebied een ...

Duurzame Zuivelketen stelt nieuwe doelen voor 2030

dinsdag 10 september 2019 – De Duurzame Zuivelketen heeft een aantal doelen voor 2020 al gerealiseerd. Naast de oorspronkelijke partners LTO Nederland (melkveehouders) en NZO ...

IPCC-rapport klimaat en voedselzekerheid

donderdag 8 augustus 2019 – Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), een wereldwijde organisatie voor klimaatvraagstukken, heeft vandaag een rapport uitgebracht over ...

Pilot Grondgebondenheid geeft inzicht in haalbaarheid en mogelijke oplossingen

dinsdag 9 juli 2019 – De vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland ontving dinsdag 9 juli de resultaten van de pilot Grondgebondenheid. Het Kadaster en Wageningen Economic Research ...

10 juli uitspraak rechtszaak tegen NVWA over fipronil

dinsdag 9 juli 2019 – Op 10 juli doet de Rechtbank Den Haag uitspraak in de rechtszaak van LTO Nederland en 124 pluimveehouders tegen de NVWA vanwege het handelen van de ...

Kabinet neemt eerste stap richting realiseren landbouwambities

vrijdag 28 juni 2019 – Het kabinet neemt vandaag een eerste stap om de ambitieuze doelen van de klimaattafel landbouw en landgebruik te realiseren. De agropartijen waarderen de ...

'Nederlander is voor behoud veenweiden'

woensdag 26 juni 2019 – Driekwart van de Nederlanders vindt het belangrijk dat de veenweidegebieden worden behouden. Omdat het cultuurhistorisch landschap met koeien in de wei bij ...
1
2
3
4
Naar boven