Persberichten

IPCC-rapport klimaat en voedselzekerheid

donderdag 8 augustus 2019 – Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), een wereldwijde organisatie voor klimaatvraagstukken, heeft vandaag een rapport uitgebracht over ...

Pilot Grondgebondenheid geeft inzicht in haalbaarheid en mogelijke oplossingen

dinsdag 9 juli 2019 – De vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland ontving dinsdag 9 juli de resultaten van de pilot Grondgebondenheid. Het Kadaster en Wageningen Economic Research ...

10 juli uitspraak rechtszaak tegen NVWA over fipronil

dinsdag 9 juli 2019 – Op 10 juli doet de Rechtbank Den Haag uitspraak in de rechtszaak van LTO Nederland en 124 pluimveehouders tegen de NVWA vanwege het handelen van de ...

Kabinet neemt eerste stap richting realiseren landbouwambities

vrijdag 28 juni 2019 – Het kabinet neemt vandaag een eerste stap om de ambitieuze doelen van de klimaattafel landbouw en landgebruik te realiseren. De agropartijen waarderen de ...

'Nederlander is voor behoud veenweiden'

woensdag 26 juni 2019 – Driekwart van de Nederlanders vindt het belangrijk dat de veenweidegebieden worden behouden. Omdat het cultuurhistorisch landschap met koeien in de wei bij ...

Veehouders nemen massaal maatregelen tegen hittestress

maandag 24 juni 2019 – De eerste hittegolf van dit jaar is een feit. Vee is gevoelig voor te hoge temperaturen. Dit betekent dat veehouders in deze periode extra druk zijn om ...

Sector: tussenevaluatie gewasbescherming PBL schetst eenzijdig beeld

vrijdag 21 juni 2019 – Ondernemers in de Nederlandse land- en tuinbouwsector werken hard aan de verdere verduurzaming van gewasbescherming. En niet zonder resultaat, zo blijkt uit ...

Verduurzaming gewasbescherming op koers

donderdag 20 juni 2019 – Minder chemische middelen, minder normoverschrijdingen in het oppervlaktewater en een stevige inzet op biodiversiteit. De inspanningen van Nederlandse boeren ...
1
2
3
4
Naar boven