LTO: Samen optrekken Van Dam en sector loont

Ministeriële regeling zorgt voor borging fosfaatreductieplan ZuivelNL
 
De borging van het fosfaatreductieplan van LTO Nederland, NZO en NMV (ZuivelNL) kan met een ministeriële regeling op basis van de Landbouwwet worden opgelegd. Het plan kan hiermee in een algemeen verplichtend voorschrift worden vastgelegd. Dit zal begin 2017 verder worden uitgewerkt en uiterlijk 1 maart 2017 in werking treden. Dit heeft staatssecretaris Martijn van Dam vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Kees Romijn, voorzitter vakgroep Melkveehouderij reageert tevreden, ‘Hier hebben we hard voor gewerkt. Gelukkig zijn we nu weer een stap verder en wordt het plan hiermee verankerd in de Nederlandse wet- en regelgeving waarmee de uitvoering van de maatregelen door ZuivelNL met deze regeling wettelijk wordt geborgd.’
 
Sinds het teleurstellende nieuws dat de fosfaatrechten op last van de Europese Commissie pas in 2018 in kunnen gaan, is er koortsachtig gewerkt aan het vinden van een oplossing. Hierbij hebben de staatssecretaris en de sectorpartijen zeer nauw samen opgetrokken om een overtuigend pakket samen te stellen waardoor de fosfaatproductie in 2017 omlaag gebracht kan worden. De brief van de staatssecretaris van vandaag laat zien dat er nu een oplossing ligt die tegemoet komt aan de bezwaren van de Europese Commissie.
 
LTO Nederland waardeert de bereidheid van de staatssecretaris om het fosfaatreductieplan zelf via een ministeriële regeling te borgen. Romijn reageert, ‘Dit hebben we nodig. Melkveehouders willen duidelijkheid, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Het fosfaatreductieplan van de zuivel kan nu zeker op 1 maart 2017 van start gaan. Melkveehouders weten nu dat zij in 2017 hun veestapel mogen gaan inkrimpen volgens de methodiek die wij afgelopen 14 december presenteerden.’
 
Zowel het ministerie van Economische Zaken als LTO Nederland hebben de afgelopen maanden in Brussel hard gewerkt om draagvlak te krijgen voor het maatregelenpakket. ‘Deze gezamenlijke inzet was er op gericht alles op alles te zetten om de fosfaatreductie ook daadwerkelijk te realiseren in 2017,’ zegt Kees Romijn.
 
Meer informatie:

30 december 2016

BRON:
Djura Hoeksma
Naar boven