Alle aanvragen eerste termijn Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging gehonoreerd

Alle aanvragen voor de eerste indieningstermijn (tranche) van de Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij worden gehonoreerd. Dit heeft Staatssecretaris Martijn van Dam donderdagochtend, 2 maart 2017 in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Kees Romijn, voorzitter vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland is tevreden dat de staatssecretaris hiermee de lijn van LTO kiest, ‘Dit was onze inzet en nu alle aanvragen worden gehonoreerd, is er duidelijkheid voor de ondernemers die zich voor de eerste termijn hebben aangemeld.’

 

Daarnaast vindt Romijn de onverwachte deelname aan deze regeling zeer positief voor het totale pakket aan maatregelen om fosfaat te reduceren, ‘De sector geeft gestalte aan de aanpak om binnen de afgesproken milieurandvoorwaarden te komen en dit eerste succes van de fosfaatreductiemaatregelen is een goed signaal naar de Europese Commissie.’

 

Overtekening subsidieregeling

RVO.nl zou bij overtekening van de subsidieregeling op de eerste openstellingsdag per termijn door middel van loting bepalen welke aanvragen in aanmerking komen voor de subsidie. ‘Een melkveebedrijf, meestal een familiebedrijf beëindigen is veelal een moeilijke keuze in een zwaar proces en daar hoort een loting eigenlijk niet bij. Veel van onze leden hebben dan ook aangegeven dat de staatssecretaris tegemoet moet komen aan hun deelname voor de regeling van de eerste periode,’ zegt Kees Romijn. ‘Het is daarom ook goed dat er voor het eerste indieningstermijn geen loting meer zal plaatsvinden.’

 

Tweede indieningstermijn

Martijn van Dam gaat in overleg met de sector op welke manier er half mei een volgende indieningstermijn open gezet kan worden. ‘Het is ook voor het tweede termijn belangrijk om iedereen in de gelegenheid te stellen om een goede afweging te maken of je door wilt gaan met je bedrijf of niet,’ zegt Kees Romijn.

 

Door alle aanvragen van deeerste indieningstermijn te honoreren wordt een groot gedeelte van het totale beschikbare budget gebruikt. LTO Nederland is samen met het bedrijfsleven van mening dat er bij grote belangstelling voor het tweede indieningstermijn extra middelen beschikbaar moeten zijn om de totale bedrijfsbeëindigingsregeling tot een succes te maken. Op dit moment is er voor het tweede termijn nog 12 miljoen euro beschikbaar van het totale budget en het bedrijfsleven stelt maximaal 10 miljoen euro extra beschikbaar als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare middelen.

 

Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging

Deze regeling is onderdeel van een groter pakket aan maatregelen dat de staatssecretaris treft om de fosfaatproductie van de melkveehouderij in 2017 te verlagen om daarmee de derogatie voor Nederland te behouden. De regeling helpt melkveehouders die hun bedrijf willen beëindigen. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. Voorwaarde is wel dat zij de melklevering aan de zuivelonderneming beëindigen en binnen zes weken, nadat zij een subsidiebeschikking van RVO.nl hebben ontvangen, de melkkoeien afvoeren op basis van een dood-, slacht- of exportverklaring volgens het I&R systeem.

02 maart 2017

BRON:
Djura Hoeksma
Naar boven