Consequenties uitspraken rechter nog onbekend

Onder melkveehouders heerst opnieuw onrust. Ditmaal door de uitspraken van de voorzieningenrechter over een aantal kort gedingen van melkveehouders vanwege het fosfaatreductieplan. ‘Ik begrijp dat veel collega’s hier boos, ongerust of juist hoopvol over zijn. Het zorgt wederom voor onduidelijkheid en vragen binnen de sector,’ zegt Kees Romijn, voorzitter vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland.

 

LTO constateert dat ook de rechter vindt dat er een algeheel belang is om de derogatie voor Nederland te behouden inclusief de reductie van fosfaat die daar nu bij hoort. En dat de Landbouwwet daar een voldoende juridische basis voor biedt. De mogelijke gevolgen van de uitspraken voor de fosfaatreductieregeling en behoud derogatie zijn nog niet in beeld. ‘Daarom bestuderen wij, samen met onze juristen en de partners binnen ZuivelNL, op dit moment zorgvuldig de betekenis van de uitspraken. Daarna kunnen er conclusies getrokken worden,’ aldus Romijn.  Deze conclusies zullen waarschijnlijk volgende week bekend zijn. 

 

Zie ook de korte reactie van LTO op NieuweOogstTV.

 

05 mei 2017

BRON:
Djura Hoeksma
Naar boven