Nieuwsbrief 10 fipronil

Bedankt!

‘Het is een steun in onze rug. We hebben een oproep gedaan en daar hebben onze leden massaal gehoor aan gegeven,’ zegt Eric Hubers, voorzitter vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland. Hubers wil alle pluimveehouders bedanken voor hun indrukwekkende opkomst naar Den Haag. ‘We zijn echt overdonderd door de grote belangstelling van de pluimveehouders en voelen ons daardoor extra gesteund. Men kan zo echt zien hoe sterk het leeft in de sector en het helpt ook in onze lobby richting het publiek en de politiek.’

De eieren die de Mmmeggies uitdeelden werden positief door het publiek ontvangen. Dat is ook een goede actie geweest om onze veilige producten met het publiek te delen.

 

Terugblik op debat

Samen met zo’n 280 toehoorders, waaronder een zeer grote groep pluimveehouders, heeft de vakgroep Pluimveehouderij het Algemeen Overleg over fipronil gevolgd. ‘Kamerleden zagen de pluimveehouders duidelijk als slachtoffer in deze kwestie’, blikt Eric Hubers, voorzitter LTO / NOP Pluimveehouderij terug. ‘Aan de ene kant was er veel begrip dat sector getroffen is door iets wat ze niet hadden kunnen voorzien. En anderszins was er onvoldoende druk vanuit de politiek naar het kabinet om met steunmaatregelen te komen. Dat is wel waar wij op gehoopt hadden.’

 

Draconische maatregelen
Wat opviel was dat de nadruk in het debat met de Kamerleden uitging naar het twijfelachtige handelen van de NVWA. ‘Terwijl de bewindslieden juist naar de sector bleven wijzen. Volgens Van Dam draait het om het middel dat schade heeft toe gebracht en niet hoe iemand erover vertelt,’ zegt Eric Hubers. ‘Terwijl dat wel degelijk verschil maakt, vinden wij. Juist de draconische maatregelen van de overheid, die volgens deskundigen veel forser en rigider dan nodig was, en de verwarrende communicatie hebben tot enorme extra schade geleid.’

 

Volgens Hubers en zijn medebestuurders zijn er tijdens het debat ook enkele opmerkelijke zaken gezegd, onder andere over Dega16 en dat strafrecht boven voedselveiligheid gaat. ‘Zaken waar wij onze vraagtekens bij zetten en die we nader willen laten onderzoeken’, aldus Hubers. Over de gang van zaken rond de mestverwerking bij BMC Moerdijk wil LTO  u alvast doorverwijzen voor de juiste informatie naar de site van BMC.

 

‘Indringende gesprekken’
De komende tijd gaan de bestuurders nog ‘indringende gesprekken’ met Kamerleden voeren, in aanloop naar het volgende Tweede Kamerdebat. Inzet is en blijft financiële

steunmaatregelen vanuit de overheid.

De vakgroep heeft er overigens vertrouwen in dat iemand van het kaliber Winnie Sorgdrager een gedegen en onafhankelijk onderzoek naar de fipronil-crisis kan leiden.

 

Werkgroep

Tijdens het debat sprak Van Dam over het invoeren van een werkgroep bestaande uit overheid en bedrijfsleven. De vakgroep Pluimveehouderij ziet kansen voor deze werkgroep indien er een duidelijke wisselwerking tussen overheid en de sector zal plaatsvinden met een bredere borging. ‘Binnen deze werkgroep zouden we gezamenlijk moeten vaststellen welke zaken we binnen een kwaliteitssysteem zouden moeten borgen en tot hoe ver we kunnen gaan,’ stelt Hubers vast. ‘Dat heeft dan ook alleen zin als risico’s met elkaar in kaart brengen en met elkaar delen. Dat de sector ook informatie kan ontvangen die we nu niet van de overheid krijgen.’

 

Dagvaarding NVWA

Zoals eerder genoemd, zou LTO Nederland eventuele juridische stappen onderzoeken omtrent deze fipronil-crisis. Inmiddels bereidt LTO Nederland met advocaten- en notariskantoor BarentsKrans een dagvaarding tegen de NVWA voor. Daarover zal volgende week meer informatie gedeeld worden.

24 augustus 2017

BRON:
Djura Hoeksma
Naar boven