Mengen van bedrijfseigen pluimveemest toegestaan

Na veel inzet van de belangenbehartigers LTO Nederland en NVP, en AVINED is een oplossing gevonden voor de afvoer van pluimveemest op bedrijven die getroffen zijn door fipronil. Deze pluimveehouders kunnen vanaf nu de voorraad verontreinigde mest homogeniseren met schone mest van eigen bedrijf. De gemengde mest kan dan op een verantwoorde manier via het reguliere circuit worden afgezet mits deze mest voldoet aan de vastgestelde normen voor mest verontreinigd met fipronil of amitraz.

 

Hiermee wordt het mogelijk voor pluimveehouders om op een verantwoorde manier de mest af te zetten en worden broei- en andere milieuproblemen kleiner. Pluimveehouders kunnen hiervoor gebruik maken van het protocol voorraadbemonstering mest wat is opgesteld door de sector in samenwerking met de NVWA. Dit protocol wordt vandaag op de website van AVINED geplaatst.

 

01 februari 2018

BRON:
LTO Nederland, NVP en AVINED
Naar boven