Geen link tussen endotoxinen en veehouderij

De mogelijke gezondheidseffecten van ammoniak, fijnstof en endotoxinen op omwonenden blijft onduidelijk. Dat concludeert het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Een norm opstellen voor de uitstoot van endotoxinen vanuit de veehouderij, is voorlopig niet aan de orde.

Over de verspreiding van endotoxinen (bacterieresten) vanuit de veehouderijbedrijven en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van omwonenden is veel onduidelijk. Er is vooral meer onderzoek nodig naar het effect van de uitstoot van ammoniak, fijnstof en endotoxinen in relatie tot de gezondheid van omwonenden. Dat is de uitkomst van het onderrzoek van ILVO, gefinanceerd door LTO Nederland en POV.

Er is nog veel onduidelijk over de rol en werking van endotoxinen en van fijnstofdeeltjes in combinatie met endotoxinen. Zo toont de literatuurstudie aan dat de endotoxineconcentraties in stallen en in de omgeving van varkenshouderijen sterk variëren. Onderzoek is nodig om hieruit een causaal verband af te leiden.

Onderdeel van het onderzoek is een literatuurstudie en is de huidige kennis omtrent mogelijke relaties tussen varkenshouderijen en gezondheid van omwonenden op een rij gezet. Hierbij wordt ingegaan op de mogelijke gezondheidseffecten van ammoniak, fijnstof en endotoxinen. Wat opvalt, is dat de afgelopen jaren de uitstoot van ammoniak en fijnstof in de varkenshouderij flink is gedaald. Op emissies van endotoxinen is in deze studie de nadruk gelegd, omdat over de verspreiding hiervan relatief weinig bekend is.

Lees meer over de uitkomst van het onderzoek>

31 mei 2018

BRON:
ILVO
Naar boven