LTO Nederland teleurgesteld in wolvenplan

Vandaag is door het IPO, het samenwerkingsverband tussen provincies, het Interprovinciaal Wolvenplan gepresenteerd. LTO Nederland dringt al langere tijd aan op gedegen maatschappelijke discussie en goed beleid over wat het betekent dat de wolf nu in Nederland is. We hoopten dat het wolvenplan duidelijkheid zou scheppen. Dat valt tegen.  
Ben Haarman, portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling bij LTO Nederland: “We betwijfelen of dit plan genoeg houvast biedt om de veiligheid van mens en dier te waarborgen. Veel van onze vragen blijven onbeantwoord. Worden burgers en de gebruikers van natuur- en landbouwgrond wel goed ingelicht als er een wolf in de buurt is? Waarom krijgt preventie geen invulling in dit plan, maar wordt het aan elke provincie apart overgelaten? Wanneer wordt er nou precies tot beheer overgegaan door de verantwoordelijke instanties? We hebben herhaaldelijk om duidelijke kaders gevraagd, helaas tevergeefs.”
Betrokkenheid boeren belangrijk

Wel noemt LTO het positief dat er regionale commissies worden ingesteld op het moment dat zich een roedel vestigt. Het is cruciaal dat boeren, als gebruikers en beheerders van het landschap en de natuur, daar goed bij worden betrokken. 

De vragen die boeren, met name schapenhouders, hebben zijn niet nieuw. Er is herhaaldelijk aandacht voor gevraagd bij de opstellers van het wolvenplan. Ondanks onze sterke wens om een constructieve bijdrage te mogen leveren, zijn we niet betrokken bij het schrijven van het plan. Het is dan ook zeer teleurstellend dat er zo veel zaken onbeantwoord blijven.

Blijvende vragen
Zo is niet duidelijk hoe er wordt omgegaan met zwervende wolven en wolven die afwijkend gedrag tonen. De handhavingskaders zijn onduidelijk, met een risico voor de veiligheid van mens en dier. Ook is communicatie rondom de wolf niet nauwkeurig geregeld. Zwervende wolven overbruggen makkelijk 50 – 70 km per dag. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen het weet als er een wolf in de buurt is, en wat ieders taak is bij een incident?
Rondom preventie en schade blijft veel onduidelijk. Preventie komt eigenlijk niet inhoudelijk aan de orde in dit wolvenplan: elke provincie mag het zelf bepalen. Dat zorgt voor onzekerheid en onduidelijkheid, en potentieel voor willekeur bij wolven die zich op de grens van provincies vestigen of daar zwerven. Het verschil in het plan tussen hobbyboer en professioneel schapenhouder sluit niet aan bij de praktijk, terwijl het wel consequenties heeft voor de vergoeding van preventieve kosten. Er is geen duidelijkheid over indirecte schade. Als een wolf tijdens de dekkingstijd één schaap in een kudde doodbijt heeft dat een substantiële impact op het aantal lammeren de volgende zomer. Waarom wordt dit niet vergoed?
LTO Nederland zal zich blijven inzetten voor een goede balans tussen leef- en recreatiegebied, natuur en landbouw, ook nu de wolf zich in Nederland vestigt. Meer informatie over de positie van LTO Nederland met betrekking tot de wolf is hier te lezen.

24 januari 2019

BRON:
LTO Nederland
Naar boven