Waardering voor boer en buitengebied is hoog

Boeren spelen een cruciale rol bij de leefbaarheid van het Nederlandse platteland en moeten hiervoor beter beloond worden. Dat is de uitkomst van een onderzoek van Wageningen Environmental Research, gepubliceerd dinsdag 12 maart. LTO Nederland deelt de waardering voor het buitengebied even als de zorg van de instandhouding ervan.

Eind 2018 en begin 2019 heeft Wageningen Environmental Research onderzoek gedaan in opdracht van Natuurmonumenten naar de waardering van het landelijke gebied in Nederland. Ruim 45.000 geënquêteerden geven het landelijk gebied een 7,5 en stellen dat boeren beter beloond moeten worden voor hun extra inspanningen om het platteland leefbaar te houden.
Uit de uitkomst blijkt dat de regionale verschillen groot zijn.  Zo scoort Drenthe gemiddeld een 8,1 en Zuid-Holland een 6,7. Vooral in de westelijke Randstad is de gemiddelde waardering aanzienlijk lager, met een score van 6,5 of lager. Ben Haarman, LTO-bestuurder met portefeuille Natuur en Landschap: “Gemiddeld genomen is de waardering voor ons buitengebied bovengemiddeld hoog. In de randstad is het landelijke gebied het kleinst. Het is begrijpelijk dat burgers dit missen. We maken ons dan ook zorgen over de aansluiting van het platteland bij de stedelijke bevolking.”
Haarman benadrukt dat boeren cruciaal zijn voor het leefbaar houden van ons platteland. “Het aantal stoppende boeren heeft ook effect op het landschap. Boeren zijn bij uitstek de beheerder van het platteland en als zij wegvallen, geeft dit reden tot zorg over de blijvende leefbaarheid van het buitengebied. De rol van de boer in het buitengebied is essentieel. Net als de samenwerking tussen boeren en burgers in het buitengebied.”

Boeren belonen voor extra inspanning
Hoewel de deelnemers aan het onderzoek bovengemiddeld positief zijn over het buitengebied, zijn er ook zorgen over de toekomst van het platteland en de aanwezigheid van bloemen, vogels en insecten. Als oplossing zien de respondenten een brede steun voor boeren die maatregelen nemen om natuur en landschap te versterken. Haarman: “We zijn blij met deze uitkomst want het past precies in de lijn die LTO Nederland met natuur- en milieuorganisaties heeft uitgezet.” Haarman doelt op het Deltaplan Biodiversiteit dat eind december is gepresenteerd.
Doel van het Deltaplan Biodiversiteit is het verbeteren van de biodiversiteit en boeren belonen die extra maatregelen om de aanwezigheid van bloemen, vogels en insecten te bevorderen. “Heel veel boeren doen aan weidevogelbeheer, voeren vruchtbare kringloopprojecten uit of nemen deel aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Maar boeren kunnen niet in hun eentje het platteland leefbaar houden. We werken daarvoor intensief samen met andere organisaties en partijen. Boeren dienen beloond te worden voor de extra taken die zij uitvoeren om de waardering voor ons landelijk gebied blijvend hoog te houden.”


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Meer informatie:
Esther de Snoo
Communicatie & Woordvoering
LTO Nederland
M 06 53728351
E
edsnoo@lto.nl
www.lto.nl

 

 

 

12 maart 2019

BRON:
LTO Nederland
Naar boven