LTO: gewasbeschermingsvisie Schouten moet balans tussen korte en lange termijn herstellen

LTO Nederland is positief-kritisch op de ‘Toekomstvisie gewasbescherming 2030’, die vandaag door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met de Tweede Kamer is gedeeld. Weerbare planten en teeltsystemen, een prioriteit van LTO Nederland, staan centraal in de visie. Het plan van Schouten biedt een duidelijke richting zodat Nederlandse telers wereldwijd voorop blijven lopen met duurzame en gewaarde producten. Voorwaarde is wel dat de visie direct in de praktijk wordt gebracht met een intensief uitvoeringsprogramma waarmee telers ook op korte termijn meer handelingsperspectief krijgen.

Klimaatverandering, biodiversiteit en steeds hogere eisen van de consument. Het zijn uitdagingen die om een transitie op het gebied van plantgezondheid vragen. Telers zetten zich daar graag voor in. Tegelijkertijd begint voor veel van hen de huidige situatie onhoudbaar te worden. Er zijn steeds minder gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar vanwege veranderende eisen van de keten en beperkingen in het toelatingsbeleid. Alternatieve oplossingen en een eerlijke prijs blijven vaak uit. Daardoor zijn ziekten en plagen steeds moeilijker te beheersen en komen telers in de knel.

Toekomstvisie past bij ambities sector
LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, KAVB en NFO hebben daarom twee jaar geleden de ambitie “Plantgezondheid 2030: Gezonde teelt, gezonde toekomst” opgesteld. De vandaag gepubliceerde toekomstvisie van minister Schouten sluit daar op aan. Een van de gedeelde uitgangspunten is het behoud van economisch perspectief in de land- en tuinbouw. Dit staat momenteel ernstig onder druk. Om de sector ook in de toekomst wereldwijd koploper te laten zijn in de productie van groene, gezonde en gewaardeerde producten moeten telers ook vandaag en morgen hun gewassen gezond kunnen houden.

“Het is cruciaal dat we de plannen nu gaan uitvoeren. De telers willen wel, maar zitten steeds vaker klem tussen wetgeving en markteisen. Door krappe marges en een te smal maatregelen- en middelenpakket wordt innovatie juist geremd,” aldus Joris Baecke, portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO Nederland. “Een succesvol uitvoeringsprogramma vereist daarom ook aandacht voor de korte termijn. Neem bijvoorbeeld veredeling. Dat is een proces van jaren, zelfs nieuwe veredelingstechnieken zetten de eerstkomende vijf jaar nog geen zoden aan de dijk. Tot het zover is moeten we alsnog goed en gezond voedsel kunnen produceren. De radicale omslag waarover de minister spreekt is dus in werkelijkheid een stapsgewijs proces, inclusief snelle oplossingen voor acute knelpunten.”

Innovatieve koploper
De leden van LTO Nederland en gelieerde organisaties werken volgens verschillende innovatiesporen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van weerbare rassen en teeltsystemen, stimulering en benutting van biodiversiteit (onder meer binnen het Deltaplan Biodiversiteit), toepassing van informatie- en precisietechnologie en versterking van groene gewasbescherming. Op dit moment worden jaarlijks al miljoenen euro’s geïnvesteerd in de verduurzaming van plantaardige productie. Zo houden we de sector wereldwijd leidend.

De toekomstvisie van minister Schouten wordt binnenkort gevolgd door een uitvoeringsprogramma, waarin het handelingsperspectief tussen nu en 2030 beschreven staat. Baecke: “Voor een succesvolle transitie is veel nodig: concrete doelen, mijlpalen en activiteiten, met bijbehorend tijdpad. Zo’n programma draait bovendien niet op lucht. Om de toekomstvisie te realiseren is een extra investeringsimpuls nodig. Wij vragen minister Schouten hieraan tussen nu en 2023 € 60 miljoen bij te dragen. Deze oproep wordt ondersteund door een groot aantal partijen uit het bedrijfsleven en de maatschappij. We staan gezamenlijk klaar om dit bedrag tenminste te verdubbelen.”

16 april 2019

BRON:
LTO Nederland
Naar boven