Melkgeitenhouders werken aan nieuw toetsingskader voor verantwoorde groei

LTO Melkgeitenhouderij is samen met omwonenden, organisaties op het gebied van dier- en volksgezondheid en ketenpartijen in gesprek over de toekomst van de melkgeitenhouderij in Nederland. Doel is om gezamenlijk te komen tot nieuwe randvoorwaarden voor bedrijfsontwikkeling en zodoende mogelijke weerstand weg te nemen. De eerste bijeenkomsten hebben plaats gevonden.
Melkgeitenhouders zien dat er grenzen zijn aan ongeremde groei van de melkgeitenhouderij in Nederland. LTO Melkgeitenhouderij wil de groei van de melkgeitenbedrijven op verantwoorde wijze laten plaatsvinden met behoud van maatschappelijk draagvlak. Om te onderzoeken op welke wijze de melkgeitenhouders weer draagvlak kunnen krijgen, is door de sector een traject met ketenpartijen en maatschappelijke belangenorganisaties opgezet.
Nieuw toetsingskader
Dit traject is onlangs gestart. De eerste bijeenkomsten met melkgeitenhouders hebben inmiddels plaats gevonden. Daaruit bleek dat er draagvlak is in de sector om te komen tot een nieuw toetsingskader in samenwerking met bewoners-, diergezondheids- en milieuorganisaties. Binnenkort worden de gespreksronden gestart met organisaties buiten de sector. Jos Tolboom, voorzitter van LTO Melkgeitenhouderij: “Verantwoorde ontwikkeling staat in 2019 hoog op de agenda van onze vakgroep. De tijdelijke bouwstops in 9 provincies maken wel duidelijk dat ongecontroleerde en ongeremde groei niet gewenst is. Er zijn randvoorwaarden en grenzen aan groei. Welke dat zijn, willen we in gezamenlijkheid opstellen in een nieuw toetsingskader. We kijken immers graag vooruit, over het einde van de bouwstop heen.”
Verantwoordelijk
De melkgeitenhouderij is een groeiende en professionele sector in Nederland. Dit vanwege de aantrekkende en aanhoudende vraag naar geitenzuivel. De consumptie van geitenmelkproducten neemt in zowel Noordwest-Europa als daar buiten rap toe. Geitenzuivel is lekker en gezond en is doorgaans lichter verteerbeer. Dat maakt geitenzuivel erg geliefd. Jos Tolboom: “De melkgeitenhouders voelen zich verantwoordelijk en nemen nu zelf het initiatief om duidelijkheid te scheppen en mogelijke weerstand weg te nemen.”
LTO Nederland staat voor een duurzame veehouderij die gezonde producten voorbrengt in een gezonde omgeving. Dit geldt voor zowel de productiewijze als de producten zelf en het verdienmodel van de boeren.

Lees hier de "Feiten over geiten".

/////////// //////////////// /////////////// //////////// //////////// /////////
 
Meer informatie:
Esther de Snoo
Communicatie & Woordvoering
LTO Nederland
06 53728351
edsnoo@lto.nl

09 mei 2019

BRON:
Naar boven