Oproep tot duurzaam faunabeheer

Om de Nederlandse natuur in balans te houden is goed beheer cruciaal. Als er te veel predatoren zijn gaat dat ten koste van bijvoorbeeld de weidevogels; terwijl de gigantische hoeveelheid ganzen slecht is voor de biodiversiteit en voedselproductie.

Duurzaam faunabeheer speelt daar een belangrijke rol bij, maar het systeem moet beter. Samen met de Federatie Particulier Grondbezit en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging roepen we de politiek en de Nederlandse overheid op daarbij te helpen.

Wanneer de verantwoordelijkheden voor landbouw, natuurbeheer, schadepreventie en schadevergoeding dichter bij elkaar gebracht worden onder een eenvoudiger regime in een stelsel van heldere afspraken, zal de integratie van landbouw- en natuurbelangen beter en de schadepreventie diervriendelijker en kostenefficiënter kunnen plaatsvinden.

Lees hier het position paper waarin de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de Federatie Particulier Grondbezit en LTO Nederland aandacht vragen voor de oplossing.

Ben Haarman, portefeuillehouder natuur- en landschapsontwikkeling bij LTO Nederland, licht onze positie samen met de Federatie Particulier Grondbezit en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging toe in deze video:

17 mei 2019

BRON:
LTO Nederland
Naar boven