Het belang van multifunctionele boer groeit, omzet verdubbelt

De multifunctionele landbouw (MFL) in Nederland ontwikkelt zich -met een omzetverdubbeling in de afgelopen 5 jaar- in rap tempo. Dat blijkt uit de cijfers die Wageningen University & Research, presenteert tijdens de ‘Dag van de Multifunctionele landbouw’ op 29 mei in Beesd. Dit congres wordt georganiseerd door LTO Nederland in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Recent heeft Wageningen University & Research (WUR) in de reeks‘Kijk op multifunctionele landbouw’ in opdracht van LNV de omzetontwikkeling uitgebreid onderzocht. Daaruit blijkt dat de omzet in de multifunctionele landbouw in Nederland tussen 2013 en 2018 bijna is verdubbeld tot € 887 miljoen. Ongeveer 25% van de Nederlandse boeren en tuinders pakt naast de akkerbouw, tuinbouw of veeteelt ook andere - maatschappelijke - activiteiten op als zorglandbouw, kinderopvang,  natuurbeheer en/of recreatie. Deze boeren noemen we ‘multifunctioneel’. Deze boeren worden vertegenwoordigd door LTO Multifunctionele Landbouw: een apart platform binnen LTO Nederland.

Boerderijverkoop grootste
Circa 13.500 agrarische bedrijven – een op 4 - zijn actief in deze sector. Boerderijverkoop is met € 271 miljoen de grootste activiteit, gevolgd door zorglandbouw (€ 250 miljoen) en recreatie (€ 221 miljoen). De agrarische kinderopvang realiseert € 78 miljoen omzet en natuurbeheer € 66 miljoen. Boerderijeducatie levert met minder dan €1 miljoen de kleinste bijdrage, maar vervult desalniettemin een belangrijke maatschappelijke bijdrage. De grootste stijging werd gerealiseerd in de zorglandbouw. Daar werd €155 miljoen meer omzet behaald, terwijl het aantal zorgboerderijen met 15% steeg.

Verdienmodel
MFL heeft een serieus verdienmodel voor boeren en tuinders. 25% van de boeren en tuinders is MFL en nog eens 10% wil MFL worden binnen nu en 5 jaar. MFL-boeren leveren een grote maatschappelijke bijdrage, zorgen voor het platteland, weten aan te haken bij de maatschappij en zijn van grote economische waarde. De vraag naar MFL-boeren groeit. Uit een inventarisatie van LTO Nederland blijkt dat het aantal MFL-boeren in Nederland de komende jaren stijgt. LTO Nederland schat de totale omzetpotentie van MFL op € 1,5 tot 2 miljard. Dat maakt dat MFL binnen en buiten de agrarische sector relevant is. Die relevantie neemt de komende jaren alleen maar toe.

Platform verzilvert kansen
LTO Nederland gaat samen met LNV de potentie van de multifunctionele landbouw voor de agrarische sector verzilveren knelpunten weg te nemen en ontwikkelruimte te creëren. Daarvoor stelt LNV op 29 mei het Platform Multifunctionele Landbouw in. Belangrijke knelpunten voor boeren zijn wet- en regelgeving, financiën en opvolging. Gemeenten, de ministeries van LNV en VWS, de Nederlandse vereniging van Banken, VLB, WUR, IPO en Rijksbouwmeester nemen plaats in het Platform. Arjan Monteny, voorzitter van LTO MFL, gaat dit Platform leiden.

Meer informatie over MFL-boeren in Nederland is te vinden op www.multifunctionelelandbouw.net

29 mei 2019

BRON:
LTO Nederland
Naar boven