Persberichten

LTO, POV en NVV ondertekenen intentieovereenkomst voor 1 varkensgeluid

dinsdag 20 december 2016 – Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), LTO Varkenshouderij/LTO Nederland en de regionale LTO-organisaties ...

Weidegang neemt licht toe dankzij nieuwe weiders

woensdag 14 december 2016 – Het aandeel melkveebedrijven waar de koeien buiten lopen, is in het onlangs beëindigde weideseizoen net als vorig jaar licht toegenomen. Mede doordat er meer ...

Voorgenomen fosfaatreductieplan zuivelsector

woensdag 14 december 2016 – De leden van ketenorganisatie ZuivelNL (Nederlandse Zuivel Organisatie, LTO Nederland en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond) verwachten hun deel van het ...

Ophok- en afschermplicht en de bezoekersregeling aangepast

zaterdag 10 december 2016 – Het ministerie van Economische Zaken heeft de landelijke ophok- en afschermplicht en de bezoekersregeling aangepast. Nu vallen alleen pluimvee, watervogels en ...

Vakbonden en LTO eens over cao Dierhouderij

zaterdag 10 december 2016 – Na een cao-loze periode van bijna 3 jaar hebben LTO Nederland, FNV Agrarisch en Groen en CNV Vakmensen deze week een principe akkoord bereikt voor de ...

LTO Nederland, Greenport Holland, BO Akkerbouw: ‘Van Dam los onze knelpunten op’

woensdag 30 november 2016 – LTO Nederland, Greenport Holland en Branche Organisatie (BO) Akkerbouw eisen in een brandbrief van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) om elf knelpunten in ...

Vogelgriep 27 november 2016:uiteenzetting vragen en maatregelen

zondag 27 november 2016 – Zaterdag 26 november 2016 is vastgesteld dat de vogelgriep bij een vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen een zeer besmettelijke variant (H5) is. Vogelgriep is ...

Vogelgriep vastgesteld in Biddinghuizen

zaterdag 26 november 2016 – Het Ministerie van Economische Zaken heeft vanmiddag bevestigd dat op een vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen vogelgriep is vastgesteld. Bekend is dat het hier ...
Naar boven