Persberichten

Voorgenomen fosfaatreductieplan zuivelsector

woensdag 14 december 2016 – De leden van ketenorganisatie ZuivelNL (Nederlandse Zuivel Organisatie, LTO Nederland en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond) verwachten hun deel van het ...

Ophok- en afschermplicht en de bezoekersregeling aangepast

zaterdag 10 december 2016 – Het ministerie van Economische Zaken heeft de landelijke ophok- en afschermplicht en de bezoekersregeling aangepast. Nu vallen alleen pluimvee, watervogels en ...

Vakbonden en LTO eens over cao Dierhouderij

zaterdag 10 december 2016 – Na een cao-loze periode van bijna 3 jaar hebben LTO Nederland, FNV Agrarisch en Groen en CNV Vakmensen deze week een principe akkoord bereikt voor de ...

LTO Nederland, Greenport Holland, BO Akkerbouw: ‘Van Dam los onze knelpunten op’

woensdag 30 november 2016 – LTO Nederland, Greenport Holland en Branche Organisatie (BO) Akkerbouw eisen in een brandbrief van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) om elf knelpunten in ...

Vogelgriep 27 november 2016:uiteenzetting vragen en maatregelen

zondag 27 november 2016 – Zaterdag 26 november 2016 is vastgesteld dat de vogelgriep bij een vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen een zeer besmettelijke variant (H5) is. Vogelgriep is ...

Vogelgriep vastgesteld in Biddinghuizen

zaterdag 26 november 2016 – Het Ministerie van Economische Zaken heeft vanmiddag bevestigd dat op een vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen vogelgriep is vastgesteld. Bekend is dat het hier ...

Landelijke Landbouwnormen 2016 voor de 25e keer vastgesteld

vrijdag 25 november 2016 – Een uniek moment. Vandaag hebben vertegenwoordigers van LTO Nederland, VLB, Belastingdienst en het Ministerie van Financiën de voor de 25e keer de Landelijke ...

Cao open teelten algemeen verbindend verklaard; ketenbepaling nog niet

woensdag 23 november 2016 – Minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao open teelten met een looptijd van 1 juli 2015 t/m 31 maart 2017 algemeen ...
Naar boven