Persberichten

WAB grote stap terug voor seizoenswerk

dinsdag 28 mei 2019 – De WAB is voor seizoenswerk een grote stap achteruit. Met deze wet moet de balans op de arbeidsmarkt worden hersteld door vaste contracten goedkoper te maken ...

Melkveehouderij aan de slag met stikstofreductie

woensdag 22 mei 2019 – NAJK, NMV, LTO Nederland en Netwerk Grondig zijn tot een gezamenlijke Sectoraanpak Stikstofreductie Melkveehouderij gekomen. Nevedi en NZO ondersteunen de ...

Oproep tot duurzaam faunabeheer

vrijdag 17 mei 2019 – Om de Nederlandse natuur in balans te houden is goed beheer cruciaal. Als er te veel predatoren zijn gaat dat ten koste van bijvoorbeeld de weidevogels; ...

Overheid moet harde lijn trekken tegen dierextremisme

donderdag 16 mei 2019 – LTO Nederland en POV hebben woensdag met minister Carola Schouten (LNV) over de gebeurtenissen in Boxtel gesproken. De bezetting van een varkensstal door een ...

Melkgeitenhouders werken aan nieuw toetsingskader voor verantwoorde groei

donderdag 9 mei 2019 – LTO Melkgeitenhouderij is samen met omwonenden, organisaties op het gebied van dier- en volksgezondheid en ketenpartijen in gesprek over de toekomst van de ...

Akkerbouwers vrezen voor drama in de suikerbietenteelt

vrijdag 3 mei 2019 – Nederlandse akkerbouwers hebben dit voorjaar voor het eerst in jaren aanzienlijke schade in de suikerbietenteelt omdat insecten grotendeels jonge kiemplanten ...

Omvang stal zegt niets over welzijn vee

dinsdag 23 april 2019 – De omvang van een veestal is niet negatief van invloed op het dierenwelzijn of milieu. LTO Nederland vindt de megastallendiscussie die Wakker Dier oprakelt, ...

LTO: gewasbeschermingsvisie Schouten moet balans tussen korte en lange termijn herstellen

dinsdag 16 april 2019 – LTO Nederland is positief-kritisch op de ‘Toekomstvisie gewasbescherming 2030’, die vandaag door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met ...
Naar boven