Persberichten

Situatie vogelgriep in Nederland: blijf alert

woensdag 23 november 2016 – Eric Hubers, voorzitter vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland benadrukt dat alle commerciële en hobbymatige pluimveehouders in Nederland alert moeten ...

Bezuiniging misdaadpreventie terugdraaien

dinsdag 22 november 2016 – De bezuiniging op uitgaven voor criminaliteitspreventie die het kabinet heeft gepland, moet worden teruggedraaid. Die oproep doet een groot aantal ...

Melkveesector draagt zelf bij aan fosfaatreductie

vrijdag 18 november 2016 – LTO Nederland, NAJK, NMV, NZO, Nevedi en Rabobank hebben met staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) een akkoord bereikt over een pakket maatregelen dat de ...

LTO Nederland houdt derogatietop

donderdag 3 november 2016 – LTO Nederland organiseert volgende week vrijdag een derogatietop. Dit wil LTO doen met alle partijen uit de keten, die dan samen met een maatregelenpakket ...

LTO vraagt ruimte en stimulansen om duurzamer te werken tegen betere prijzen

donderdag 22 september 2016 – Het kabinet gaat voorbij aan de economische situatie op veel boerenbedrijven. Een substantieel aantal bedrijven in de land- en tuinbouw zit in een economische ...

Nu tijd om in boeren en tuinders te investeren

dinsdag 20 september 2016 – ,,Het kabinet gaat in de begroting voorbij aan de economische situatie op een groot deel van het platteland. Boeren en tuinders blijven geweldig knokken om het ...

Begroting legt goed fundament voor nieuwe investeringen

dinsdag 20 september 2016 – Het kabinet heeft op Prinsjesdag een nette begroting voor 2017 gepresenteerd. Het maakt een paar duidelijke keuzes, zoals extra inzet op justitie, veiligheid, ...

Ruud Paauwe nieuwe directeur LTO Glaskracht Nederland

woensdag 14 september 2016 – Ruud Paauwe (49) wordt met ingang van 1 november a.s. de nieuwe directeur van LTO Glaskracht Nederland. Hij volgt Dirk Hogervorst op, die sinds 1 april jl. ...
Naar boven