‘ZuivelNL, waarde toevoegen aan product en omgeving’ (vervolg)

Snelle technologische ontwikkelingen brengen nieuwe potentiële risico’s met zich mee voor o.a. contaminatie van melk, aldus de vakgroepvoorzitter. Hij wees er op, dat ook controlerende diensten, zoals de NVWA en ook het COKZ, onder druk staan. Terwijl bij een toenemende productie van melk en zuivelproducten de export naar derde landen steeds belangrijker wordt.

Diergezondheid
Romijn: “Eisen van de maatschappij en ook van onze afnemers op het gebied van duurzaamheid in de volle breedte nemen toe. Daarmee zijn ook de groeimogelijkheden beperkt en vragen om een kwalitatieve sturing.” Het Productschap Zuivel bood een gezamenlijk platform om met kennisverbetering en innovatie de problematiek aan te pakken. “Afspraken en monitoring van diergezondheid waren en zijn een belangrijk onderdeel voor primaire bedrijven en hun bedrijfsgebonden dierziekten. Ze zijn ook voor onze exportpositie van belang”, aldus Romijn.

De samenvatting van de inleiding van NZO-voorzitter Cees 't Hart is hier te lezen.

Cees 't Hart (NZO aan het woord 0002.jpg

Grote belangstelling nieuwjaarsreceptie 0004.jpg

08 januari 2014

BRON:
Jack Luiten
Naar boven