Gezocht: Bestuurslid van de landelijke vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland

Sta op voor de belangen van ondernemers in jouw sector. Bepaal de agenda en werk mee aan het oplossen van diverse maatschappelijke vraagstukken.
 
Samen met de andere bestuursleden zorg je voor betrokkenheid en inbreng van de leden. Je bent in dialoog met politiek, publiek en ketenpartijen en je zoekt afstemming met andere LTO-sectoren en –thema’s. Als vakgroep stel je een breed gedragen sectorvisie op. Een visie die leidend is voor (communicatie over) keuzes in de dagelijkse praktijk.
 
Man of vrouw, jong of oud: uiteindelijk gaat het om je deskundigheid en inzet voor de sector. Gelet op de samenstelling van de vakgroep zoeken wij iemand afkomstig uit Zuidwest Nederland.
 
Functie-eisen:
-          Kent de huidige en toekomstige vraagstukken van de sector en weet wat bij leden leeft;
-          Heeft zicht op politieke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de land- en tuinbouw;
-          Actief ondernemer in de sector met draagvlak bij de achterban;
-          Kan van ‘buiten naar binnen’-denken en bijdragen aan een visie en strategie voor de sector;
-          Communicatieve vaardigheden en het vermogen om de sector in- en extern te verbinden.
 
Competenties:
-          Samenwerken;
-          Analytisch vermogen;
-          Flexibiliteit en aanpassingsvermogen.
 
Reageren:
Herken jij jezelf in dit profiel, reageer dan voor 27 mei 2019. Een uitgebreider functieprofiel is te vinden op www.lto.nl Je kunt een e-mail met CV sturen aan Vincent Triebert, directiesecretaris, vtriebert@lto.nl. Voor meer informatie over de inhoud en procedure kun je contact opnemen met Thijs Cuijpers, directeur beleid van LTO Nederland (06-83523989).

14 mei 2019

BRON:
LTO Nederland


Naar boven